مطالعه آزمایشگاهی و تحلیلی میراگر تسلیمی فولادی با هدف بهبود عملکرد لرزه ای آن

 

مجله علمی – پژوهشی

مهندسی عمران شریف

دوره 36.2  شماره 3.1   شماره پیاپی 3  - پائیز 1399  - صفحه : 115 - 107
 

در این نوشتار پس از مطالعه و مرور نتایج مطالعات و کارهای گذشته پیرامون میراگرهای تسلیمی فولادی شکاف‌دار کوشیده‌ایم با شناخت رفتار این میراگرها راهکارهایی برای بهبود یا بهینه‌سازی رفتار آنها با استفاده از افزایش تعداد ردیف پره‌ها و معرفی الگوی جدید هندسی ارائه کنیم. در این بررسی به صورت کلی هفت نمونه‌ی آزمایشگاهی طرح و ساخت، تحت مطالعات آزمایشگاهی قرار گرفت که شامل یک نمونه‌ی مرجع به همراه سه نمونه با یک ردیف پره و سه نمونه‌ی دیگر با دو ردیف پره است که در آزمایشگاه تحت بارگذاری دوره‌یی قرار گرفتند. مطالعه‌ی آزمایشگاهی رفتار نمونه‌های مزبور نشان داد که سوق دادن رفتار میراگر از حالت

خمشی به برشی می‌تواند باعث افزایش انرژی تلف شده شود اما این تغییر رفتار ظرفیت تغییر مکانی آنها را تا اندازه‌یی کاهش می‌دهد. برای جلوگیری از کاهش ظرفیت تغییر مکانی نشان داده شد که با ایده طراحی میراگرها به صورت دو ردیفه یا چند ردیفه می‌توان مانع از کاهش ظرفیت

مزبور شد و در مجموع به عملکرد بهتری از میراگر )افزایش سختی حدود 2 برابر و میرایی مؤثر حدود 1٫25 برابر( دست یافت. همچنین یک نسبت ابعادی مجاز برای جلوگیری از کمانش کلی میراگر نیز در این تحقیق پیشنهاد شد.

 

 لینک مقاله

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *