ماموريت اصلي شرکت ما؛ مديريت طراحي ، خدمات فنی و مهندسي و نظارت بر کليه پروژ هاي سیویل و ساختمان، سازه، بهسازی و مقاوم سازی لرزه ای ، معماری و شهرسازی ، انرژی و تاسیسات از قبيل توليد؛انتقال وديسپاچينگ ومخابرات وتوزيع نيرو؛ صنايع نفت ؛ گاز؛ پتروشيمي ؛ صنايع ريلي ومترو؛ انرژيهاي نو و بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت ساختمان و صنعت معدن و کليه فعاليتهاي مشابه‌ميباشد.
شرکت ما با تکیه بر گروه پرسابقه و پرقدمت از چهره های شاخص مدیریتی استان ، هیئت های علمی دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهشی و مهندسین حرفه ای توانسته به مجموعه ای خوشنام و پرسابقه در شرکت مهندسين مشاور آتون پارت دست یابد و در عین حال تلاش دارد تا مناسبترين خدمات را با بهترين کيفيت در حوزه فعاليت خود شامل مشاوره، طراحي، خدمات مهندسی و نظارت براجرا، مديريت پروژه ها و طرح ها، انجام مطالعات امکانسنجي و مشارکت در سرمايه گذاريهاي مرتبط ارائه نمايد.

راهبرد اصولي شرکت ما؛ کسب سهم عمدهاي از بازارهاي داخلي ومنطقه اي در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي تخصصی شرکت و با بهره گيري از پيشرفته ترين فن آوريها و سيستمها و ارائه خدمات با کيفيت بالا ميباشد.

از انجا که مهمترين سرمايه ی شرکت ما نيروي انساني متخصص ومتعهد میباشد که پايه واساس انجام همه فعاليتهاي شرکت است. لذا در جذب، حفظ، رشد و ارتقاء آنان همه دقت و تلاش خود را بکار ميبنديم.

افزايش انگيزه، رضايت شغلي و ايجاد فضا و محيط کار مناسب براي کارکنان، توسعه ياد گيري سازمان و مشارکت جويي همسو با آرمان و اهداف شرکت از اصول راهبردي شرکت مي باشد.

شرکت ما در انجام همه وظايفش بر مسئوليتهاي حرفه ای و اجتماعي و اخلاقی خود تاکيد دارد، لذا حفظ محيط زيست و ارتقاء کيفيت رفاه و آسايش جامعه از نتايج قطعي هر گونه فعاليت شرکت است.
شرکت ما براين باور است که با پايبندي به اصول اخلاق حرفه اي ؛ کيفيت فراگير وتوسعه ياد گيري ، آموزش و توسعه پژوهش محور سازماني؛ شفافيت سازماني؛ تجهيز به دانش وفن آوريهاي روز دنيا ؛ خوشنامي و اعتبار شرکت و گروه مهندسین مشاور آتون پارت پايدار خواهد گرديد.

شرکت اعتقاد دارد که به عنوان يک بنگاه اقتصادي ؛ مي بايد در برنامه ريزيهاي خود هدف را کسب رضايت بهره بردران و ذينفعان و سودآوري قرار دهد.