شرح پروژه هلال احمر

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

جزئیات پروژه

کارفرما:
هلال احمر
وظایف آتون پارت:
طراحی و نظارت
شروع قرارداد:
سال 1394
مکان:
سمنان
مساحت کل پروژه
m2
تاریخ بهره برداری:
سال....