توسعه دانشکده مهندسی شیمی

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، استفاده می نماید،
طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید، استفاده می نماید،

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان
وظایف آتون پارت:
طراحی و نظارت
شروع قرارداد:
سال 1394
مکان:
سایت 200 هکتاری دانشگاه سمنان
مساحت کل پروژه:
500 مترمربع
تاریخ بهره برداری:
سال 1395