احداث مرکز آموزشی و درمانی فاطمه الزهرا (س)

احداث مرکز آموزشی و درمانی فاطمه الزهرا (س) بابل

طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب بندی برای پر کردن صفحه و ارایه اولیه شکل ظاهری و کلی طرح سفارش گرفته شده استفاده می نماید،

جزئیات پروژه

کارفرما:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
وظایف آتون پارت:
طراحی و نظارت
شروع قرارداد:
سال 1396
مکان:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مساحت کل پروژه:
m2
وضعیت اجرایی:
در حال ساخت