نقش مهندسی مشاور در روشهای مختلف اجرای پروژه

توسط مدیر سایت در مقالات مرتیط نظری ثبت نشده.

چکیده مقاله:
بحث نقش مهندس مشاور در اجرای پروژه های عمرانی با نظام های مختلف سه عاملی (سنتی) یا دو عاملی EPC یکی از چالش های اصلی پروژه های عمرانی در مسیر اجرای انها است. آنچه همگان بر آ« باور دارند و پافشاری می نمایند اینست که نقش مهندس مشاور به عنوان یکی از اصلی ترین نقش های در شکل گیری صحیح و سالم اجرای پروژه های عمرانی، هم در نظام سه عاملی و هم در نظام دو عاملی است. گرچه به ظاهر امر در پروژه ها دستمزد خدمات مهندس مشاور در مقابل کل مبلغ پروژ] های عمرانی مبلغ کمتری و شاید در اغلب موارد کمتر از ده درصد در سر جمع هزینه های یک پروژه (C+P+E) باشد ولی فی نفسه این امر یک واقعیت است که هسته اصلی شکل گیری پروژ] ها بایستی از دفاتر مهندس مشاور ما خارج شود. ما اعتقاد جدی به اصول ذیل برای نقش مهندس مشاور در اجرای پروژ] های عمرانی را داشته و به آن تاکید داریم.

مشخصات نویسندگان مقاله :
اقبال شاکری – دانشکده عمران زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک طبیب زاده نوری – دانشکده عمران زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری (شناسه پژوهشگر – Researcher ID: ۱۸۰۴)

دانلود مقاله: