اعمال اتصالات قیچی در تحلیل ماتریسی سازه ها

توسط مدیر سایت در انتشارات نظری ثبت نشده.
مولفین : دکتر واهاگ سیمونیان ، مهندس محمد علی کافی فلاورجانی
چاپ: تابش
ناشر:انتشارات عمیدی
تیراژ :3000 جلد