ثبت اختراع فیوز کمانش ناپذیر کامپوزیتی در سازه

توسط مدیر سایت در اختراعات نظری ثبت نشده.

هدف اين تحقيق، افزايش شكل پذيري مهاربندهاي هم محور با استفاده از المان محوری و میراگر خاص ساخته شده از مصالح ترکیبی فولاد ساختمانی و الاستومر است كه در نقطه اتصال مهاربند به صفحه اتصال گوشه نصب مي‌گردد. این المان متأثر از نيروي محوري مهاربند تحت کشش و فشار قرار گرفته، ضمن جذب انرژي و افزايش شكل‌پذيري مهاربند به عنوان فيوز كمانش آن نيز عمل مي‌كند.ظرفيت باربري المان فوق به گونه‌اي طراحي مي‌شود كه قبل از كمانش مهاربند به ظرفيت نهايي رسيده و خرابي‌ها را به خود و قطعات الاستومر خلاصه مي‌كند.