0

پروژه های آتون پارت

ما پروژه‌های متنوعی را در زمینه های معماری و شهر سازی ، سازه و مقاوم سازی لرزه ای ، تاسیسات و تجهیزات ، آب و خاک ، ایمنی و پدافند غیر عامل ، طراحی و نظارت مدیریت کرده ایم.
گروه مهندسین مشاور آتون پارت و همکاران : پيشـــــرو ☀️ خـلاق و فــعال ☀️ بــاثـبــات منعطف ☀️ ذيــنــفــع گــــــرا ☀️ مشـارکـت جـو
معرفی آتون پارت

فنی و مهندسی

تهیه و تنظیم استانداردها، ضوابط و معیارهاي فنی و اجرایی ، طراحی مفهومی، پایه، تفصیلی و اجرایی و...

اقتصادی و مدیریتی

طرح تفصیلی و توجیه اقتصاد مهندسی طرح ، پایش و ارزشیابی طرح ها ،برنامه ریزي و کنترل پروژه و...

مطالعات و ارزیابی

مطالعات امکان سنجی طرح شامل شناسایی، توجیه فنی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی و ...

آخرین پروژه های ما

تحقیق و توسعه

آتون پارت برای ارتقا دانش فنی و بسط مهارتهای حرفه ای تلاش می کند.

برخی از مشتریان ما

راهبرد اصولي شرکت ما؛ کسب سهم عمدهاي از بازارهاي داخلي ومنطقه اي در زمينه هاي مرتبط با فعاليتهاي تخصصی شرکت وبا بهره گيري از پيشرفته ترين فن آوريها و سيستمها و ارائه خدمات با کيفيت بالاميباشد.

شرکت اعتقاد دارد که به عنوان يک بنگاه اقتصادي ؛ مي بايد در برنامه ريزيهاي خود هدف را کسب رضايت بهره بردران و ذينفعان وسودآوري قرار دهد.

مشاهده همه